Μαριάννα Καμπούρογλου

Η Μαριάννα Καμπούρογλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1819 και υπήρξε η ζωηρότερη αντιπρόσωπος της παλιάς Αθηναϊκής ζωής και των οικογενειών. Διακρίνονταν για την σπάνια περιγραφική χάρη του λόγου της. Στα γραπτά της περιέσωσε την ιστορία από τους παλιούς καιρούς και διαφύλαξε παραδόσεις, οι οποίες δίχως αυτή θα είχαν χαθεί. Έγραψε πολλές και αξιοσημείωτες μονογραφίες για την Αθήνα, και περί ιστορικών και τοπογραφικών ζητημάτων.  Απεβίωσε στην Αθήνα το 1890.

Ήτανε μια φορά ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα κι είχανε κι ένα γιο. Όσο ήτανε ο βασιλιάς κι βασίλισσα καλοί άνθρωποι, τόσο ήταν ο γιος διαστραμμένος.

Ήτανε μια φορά κι έναν καιρό ένας βασιλέας και μια βασίλισσα και είχανε ένα γιο πολύ ωραίο, και τον λέγανε Ύπνο. Ο γιος τους λοιπόν αυτός δεν ήθελε να παντρευτεί. Πόσα του ’λεγε ο βασιλέας, η βασίλισσα «να παντρευτείς να κάμεις παιδιά», κείνος του κάκου.